به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ با تصمیم هیات نظارت بر انتخابات اتاق لرستان ، ساعت رای‌گیری در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی لرستان به مدت یک ساعت تمدید شد.

به این ترتیب پایان رأی‌گیری ساعت ۱۹ خواهد بود .