استاندار لرستان از تدوین و اجرای بسته حمایت از تولید و صنعت در این استان به مناسبت “سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق خرم آباد، حبیب الله دهمرده ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی صادرات در استان لرستان با اشاره به اینکه لرستان دارای ظرفیتها و پتانسیلهای فراوانی در ابعاد مختلف است اظهار داشت: در این راستا مدیران باید با برنامه ریزی کارشناسی شرایط شکوفایی این ظرفیتها و استعدادها را فراهم آورند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مسیر حرکت برای شکوفایی این استعدادها مطلوب و قابل دفاع است تصریح کرد: با این وجود تا نقطه مطلوب مدنظر هنوز فاصله وجود دارد.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به روند صادرات کالاهای غیر نفتی از کشور ایران اشاره کرد و گفت: تا پیش از این میزان واردات کشور ایران 5 برابر صادرات بود که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در حال حاضر این عدد به نفع صادرات شده است.

دهمرده افزود: در حال حاضر میزان واردات کالاهای غیر نفتی به کشور ایران به کمتر از دو برابر میزان صادرات رسیده است.

وی تصریح کرد: باید با برنامه ریزی لازم میزان صادرات و واردات کشور ایران با هم برابری کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر ایجاد زیرساختهای مناسب برای صادرات کالاهای غیر نفتی کشور بیان داشت: در این راستا زیرساختهای لازم مانند انرژی، حمل و نقل و … برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی در کشور و استان باید ایجاد شود.

دهمرده با تاکید بر جلوگیری از خام فروشی کالاهای غیر نفتی و محصولات استان لرستان گفت: در این راستا باید برای صادرات کالاهای غیرنفتی استان دو محور کمیت و کیفیت را در کنار یکدیگر مدنظر قرار داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نامگذاری امسال به عنوان سال حمایت از تولید ملی اشاره و عنوان کرد: در این راستا در استان لرستان بسته ای برای حمایت از صنایع تدوین شده است.

استاندار لرستان با اشاره به نشستهای مختلف با حضور مسئولان و صاحبان بنگاههای اقتصادی برای پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی لرستان ادامه داد: همچنین در این راستا به صورت هفتگی از سطح واحدهای تولیدی استان بازدیدهایی صورت می گیرد. 

به گزارش روابط عمومی اتاق خرم آباد، حبیب الله دهمرده ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی صادرات در استان لرستان با اشاره به اینکه لرستان دارای ظرفیتها و پتانسیلهای فراوانی در ابعاد مختلف است اظهار داشت: در این راستا مدیران باید با برنامه ریزی کارشناسی شرایط شکوفایی این ظرفیتها و استعدادها را فراهم آورند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مسیر حرکت برای شکوفایی این استعدادها مطلوب و قابل دفاع است تصریح کرد: با این وجود تا نقطه مطلوب مدنظر هنوز فاصله وجود دارد.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به روند صادرات کالاهای غیر نفتی از کشور ایران اشاره کرد و گفت: تا پیش از این میزان واردات کشور ایران 5 برابر صادرات بود که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در حال حاضر این عدد به نفع صادرات شده است.

دهمرده افزود: در حال حاضر میزان واردات کالاهای غیر نفتی به کشور ایران به کمتر از دو برابر میزان صادرات رسیده است.

وی تصریح کرد: باید با برنامه ریزی لازم میزان صادرات و واردات کشور ایران با هم برابری کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر ایجاد زیرساختهای مناسب برای صادرات کالاهای غیر نفتی کشور بیان داشت: در این راستا زیرساختهای لازم مانند انرژی، حمل و نقل و … برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی در کشور و استان باید ایجاد شود.

دهمرده با تاکید بر جلوگیری از خام فروشی کالاهای غیر نفتی و محصولات استان لرستان گفت: در این راستا باید برای صادرات کالاهای غیرنفتی استان دو محور کمیت و کیفیت را در کنار یکدیگر مدنظر قرار داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نامگذاری امسال به عنوان سال حمایت از تولید ملی اشاره و عنوان کرد: در این راستا در استان لرستان بسته ای برای حمایت از صنایع تدوین شده است.

استاندار لرستان با اشاره به نشستهای مختلف با حضور مسئولان و   صاحبان بنگاههای اقتصادی برای پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی لرستان ادامه داد  : همچنین در این راستا به صورت هفتگی از سطح واحدهای تولیدی استان بازدیدهایی صورت می   گیرد  .