⭕️ در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد با دستور کار امکان سنجی استان لرستان در زمینه نیروگاه های خورشیدی و ضمن معرفی ظرفیت های نیروگاه های خورشیدی مزایای این نیروگاه ها ، چگونگی نحوه اجرا و تجهیز نیروگاه ها، تسهیلات اعطایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
گفتنی است ؛ ریاست این کمیسیون بر عهده سید احمد موسوی می باشد.

#کمیسیون_صنعت_معدن
#دبیرخانه_کمیسیونهای_تخصصی

?? @otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان