⭕️ در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون ،صادرکنندگان ،نمایندگان گمرک و سازمان صنعت و معدن تشکیل شد نقد و بررسی بسته سیاستی(حمایتی) نحوه برگشت ارزحاصل از صادرات در سال 98 و پرداخت تسهیلات کم بهره به صادرکنندگان بمنظور مشوق های صادراتی دستور کار قرار گرفت.
گفتنی است ؛ احسان دارایی ریاست جدید این کمیسیون در جلسه به اعضا معرفی گردید.

#کمیسیون_بازرگانی
#دبیرخانه_کمیسیونهای_تخصصی

🇮🇷 @otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان