محمد خاکی در جلسه دیدار با مدیرکل تامین اجتماعی لرستان به مناسبت هفته تامین اجتماعی اظهار کرد: در اتاق بازرگانی تمام تلاش خود را می کنیم که به عنوان ذی نفع به تامین اجتماعی کمک کنیم. البته انتظاری از این سازمان داریم که به واسطه ضعف قانون برآورده نمی شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان ادامه داد: در اتاق بازرگانی کمیسیون هایی داریم که عوامل مخل کسب و کار را شناسایی می کنند که بخشی از آنها در ارتباط با ماده 38 است و مباحث حسابرسی است.
خاکی اضافه کرد: تعدد و گستردگی بخش نامه ها، آیین نامه و قوانینی که گاها صادر می شود و خیلی ارز آنها هم متناقضند باعث سردرگمی بخش خصوصی شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان خاطر نشان کرد : از آنجا که واحدهای صنعتی لرستان عموما کوچک اند، واحد حقوقی برای برای اشراف بر قوانین ندارند و به موقع دستورالعمل ها را اجرا نمی کنند. هرچه کارگاه ها تسلط کافی به قوانین تامین اجتماعی داشته باشند، طبیعتا دردسرهای این سازمان کمتر است.
وی بیان کرد: اتاق بازرگانی می تواند در حوزه اطلاع رسانی و آموزش رفع موانع قانونی با تامین اجتماعی همکاری داشته باشد.
خاکی با بیان اینکه فشارهای سنگینی بر واحدهای اقتصادی استان وجود دارد، گفت: در سال های اخیر این واحدها با کمبود شدید نقدینگی مواجه شده اند و دلیل آن شرایط اقتصادی نا به سامان در کشور است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان اظهار کرد: قیمت تمام شده محصولات بالارفته و واحدها با ظرفیت کامل نمی توانند فعالیت داشته باشند و صادرات به دلیل تحریم تعطیل است و بنابراین کارفرمایان در این وضعیت شاید نتوانند به اموراتی چون پرداخت حق بیمه کارگران بپردازند و انتظار داریم در این شرایط تامین اجتماعی، کارفرمایان را هم دریابد.
وی افزود: واقعیت این است که دولت در سال های اخیر دخالت های خیلی زیادی در امور سازمان تامین اجتماعی می کرد و در آینده این سازمان با چالش های جدی روبرو خواهد شد که همه باید جلوی این کار را بگیریم.
خاکی عنوان کرد: از تامین اجتماعی انتظار داریم که شرایط واحدهای اقتصادی را دریابد و تا جایی که می تواند از لحاظ وصول مطالبات به آنها کمک کند.