بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق دستورالعمل جدید، فروش ارز مسافرتی به کشورهای مختلف را 400 تا 1500 دلار اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه شماره 1032/60 مورخ 6/11/1390 در خصوص فروش ارز مسافرتی (موضوع بند 1 از قسمت «ب» بخشنامه شماره 1029/60 مورخ12/10/1390) اعلام کرد:

فروش ارز مسافرتی برای هر یک از مسافران هوایی (به استثناء سوریه، عراق، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) به مقصد کشورهای ترکیه، ترکمنستان، کویت، قطر، بحرین و عمان به میزان 1000دلار و یا معادل آن به سایر ارزها و در مورد سایر کشورها به میزان 1500 دلار به نرخ رسمی (مرجع) خواهد بود.

2- فروش ارز مسافرتی به هریک از مسافران هوایی به مقصد کشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان و امارات متحده عربی به میزان 400 دلار و یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی (مرجع) خواهد بود.

3- مسافرانی که قبلا از ارز مسافرتی هوایی استفاده نموده اند، می توانند در دو نوبت از ارز مسافرتی بابت سفر به سوریه، عراق یا عربستان (عمره مفرده) استفاده نمایند.

بدیهی است فروش ارز مسافرتی هوایی به مسافرانی که دو نوبت از ارز مسافرتی مربوط به سوریه، عراق یا عربستان (عمره مفرده) استفاده نموده‌اند، نیز مجاز خواهد بود.