اولین نشست کنسرسیوم شرکتهای خصوصی و دولتی فعال در زمینه انرژی  پتروشیمی و نمایشگاه انرژی اکو

 

اطلاعات بیشتر را اینجا،و اینجا دریافت نمایید