اطلاعیه شماره یک

آگهی هشتمین دوره انتخابات

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد

در اجرای تبصره 2 ماده 15 و مواد 12 و 13 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، انتخابات هشتمین دوره هیأت‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور از ساعت 8 الی 18 روز دوشنبه 18 اسفندماه 1393 در محل اتاق‌ها برگزار خواهد شد.

بدین‌وسیله از اعضای محترم اتاق خرم‌آباد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد هستند، درخواست می‌شود از ساعت 8:30 روز ‌سه‌شنبه 1393/10/30 تا ساعت 16:30 روز ‌سه‌شنبه 1393/11/07 جهت دریافت و تکمیل فرم داوطلبی با در دست داشتن اصل و تصویر کارت عضویت معتبر اتاق و 2 قطعه عکس 4×3 به دبیرخانه هیأت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد مستقر در خیابان مطهری، نبش کوچه ارکیده، پلاک 56-223 ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد مراجعه فرمایند.

فرم ثبت‌نام باید به وسیله‌ی شخص داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان در محل دبیرخانه، تکمیل و به همراه مدارک به دبیرخانه مربوطه تسلیم و رسید دریافت شود.

اشخاص حقوقی دارنده کارت عضویت اتاق می‌توانند با تصویب هیأت مدیره خود، به جای فردی که کارت به نام او صادر شده است، رییس هیأت مدیره را به عنوان داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان اتاق معرفی کنند.

شرایط رأی‌دهندگان:

ارائه کارت عضویت معتبر برای اشخاص حقیقی و حقوقی که حداقل یک سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد.

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت نمایندگان:

الف- تابعیت ایرانی و اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

ب- داشتن کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد و حداقل سه سال سابقه مستمر یا غیر مستمر در اتاق‌ (تا تاریخ روز پایان ثبت‌نام در انتخابات)

ج- عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

د- عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود

ه- تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات اعضای هیأت مدیره برای اشخاص حقوقی

و- اصل صورتجلسه اعضای هیأت مدیره دایر بر معرفی رییس هیأت مدیره (چنانچه به جای مدیرعامل، رییس هیأت مدیره داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان باشد)

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه «هیأت اجرایی» مراجعه فرمایند.

 

هیأت اجرایی انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد