دبیر دبیرخانه‌ی کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: از این به بعد ارزیابی کیفی عملکرد کمیسیون‌های تخصصی اتاق خرم‌آباد که به صورت ماهیانه انجام می‌شد، به صورت هر سه ماه یک‌بار انجام خواهد شد تا این کمیسیون‌ها فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی و فعالیت مطلوب داشته باشند.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد، سید محمد قاسمی افزود: از ابتدای امسال در راستای کیفی‌شدن هر چه بیشتر فعالیت‌ کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، دبیرخانه‌ی تخصصی کمیسیون‌های اتاق راه‌اندازی شد تا عهده‌دار نظارت بر عملکرد آن‌ها و پایش فعالیت‌هایشان باشد.

وی افزود: نخستین گزارش این دبیرخانه اواخر خردادماه ماه گذشته ارائه شد که بر اساس آن کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی توانست بیشترین امتیاز را کسب کند و در صدر رده‌بندی ارائه‌شده قرار بگیرد که پیرو آن رییس اتاق خرم‌آباد از عملکرد آنان تقدیر به عمل آورد.

قاسمی تصریح کرد: بر اساس آخرین تصمیم و به دلایلی که اشاره شد، ارزیابی دوم کمیسیون‌ها اوایل مهرماه آینده انجام و گزارش آن توسط دبیرخانه ارائه خواهد شد.