صندوق توسعه ملی با پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی بدون محدودیت به واحدهای تولیدی لرستان با نرخ بهره کمتر

موافقت کرد

 

اطلاعات بیشتر را اینجا و اینجا دریافت نمایید