رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: خرم‎آباد به عنوان تنها شهر ایران برای اجرای طرح بازآفرینی شهری اتحادیه اروپا انتخاب شده که مراسم آغاز بکار رسمی این رویداد، دوشنبه ۲۹ مهرماه برگزار می‎شود.

حسین سلاح ورزی  افزود: طرح بازآفرینی شهری به نام horizon ۲۰۲۰، بزرگترین برنامه تحقیقات و نوآوری در اتحادیه اروپا می باشد که از سال ۲۰۱۴ با هدف بکارگیری ایده های ناب فناوری، از آزمایشگاه به بازار ارائه شده است.

وی ادامه داد: این مهم به عنوان بزرگترین برنامه تحقیقاتی و نوآوری چندملیتی در جهان، اکنون بیش از هفت هزار طرح پژوهشی را از ۱۵۲ کشور جهان تحت پوشش دارد.

وی تصریح کرد: یکی از طرح های تعریف شده در راستای برنامه چشم انداز ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا، بازآفرینی شهری مبتنی بر راه حل های طبیعت بنیان با عنوان “URBINAT” (اربینت) است.

سلاح ورزی گفت: این طرح بر بازآفرینی مناطق و محله های محروم در شهرها با اتصال به محله های توسعه یافته تر، از طریق راه حل های طبیعت بنیان و در مشارکت با شهروندان متمرکز است.

وی اظهار داشت: پروژه اربینت در سال ۲۰۱۸ توسط اتحادیه اروپا در هفت کشور و شهر اروپایی تعریف و مدیریت آن به کشور پرتغال واگذار شده  و چهار کشور اروپایی دیگر نیز به عنوان اعضای بدون مسئولیت، در این طرح مشارکت دارند.

سلاح ورزی گفت: همچنین پنج کشور غیراروپایی از جمله ایران موفق به مشارکت در این تجربه بین المللی شده اند که خرم آباد با توجه به ظرفیت های طبیعی و نهادی در بکارگیری راه حل های طبیعت بنیان، به عنوان شهر پایلوت(نمونه) از ایران انتخاب شد.

وی افزود: محله قدیم خرم آباد (پشت بازار) نیز با توجه به بافت ارزشمند تاریخی، قابلیت مطرح شدن در سطح بین المللی و اهمیت حفظ آن با راه حل های طبیعت بنیان، به عنوان محله منتخب مرکز لرستان انتحاب شده است.

به گفته وی این رویداد بزرگ در خرم آباد از ۲۹ مهرماه به مدت چهار روز با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا و اجرای برنامه های جانبی آغاز می شود.

لرستان یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت شهرنشین دارد که بیش از ۴۰ درصد این جمعیت ساکن بافت‌های فرسوده و ناکارآمد هستند.

مساحت این بافت‌ها ۲هزارو ۲۰۰ هکتار، معادل ۱۶ درصد مساحت محدوده‌های شهری استان است که از این رقم یک هزارو ۱۰۰ هکتار معادل ۴۰ محله را سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشین) تشکیل می‌دهند که در ۵ شهر خرم‌آباد، بروجرد، دورود، کوهدشت و الیگودرز قرار دارند.

۳۵۰ هکتار بافت فرهنگی و تاریخی در ۱۲ محله در ۲ شهر خرم‌آباد و بروجرد قرار دارد و مابقی که معادل ۸۰۰ هکتار است، بافت‌های ناکارآمد میانی را در ۹ شهر استان تشکیل می‌دهد.

در این خصوص طرح بازآفرینی شهری به همراه توانمندسازی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این مناطق برنامه ریزی شده است.
در تعریف جدید بافت های فرسوده پنج محدوده تاریخی فرهنگی، ناکارآمد شهری، سکونتگاه های غیررسمی، روستاهای اضافه شده به محدوده شهر و بافت های ناسازگار شهری از جمله کارخانه ها تعریف شده است.
به اعتقاد کارشناسان، افراد ساکن در بافت های حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی کمتر از ۵۰ درصد خدمات شهری را دریافت می کنند که این امر منجر به بروز مشکلات بسیاری برای آنان شده است.
فقدان سند مالکیت رسمی و محرومیت از خدمات و زیرساخت‌ های شهری از شاخص‌ های سکونتگاه های ناکارآمد و شرایط موجود و حاکم بر این گونه نواحی در بروز ناهنجاری ‌های اجتماعی بسیار مساعد است.
ساکنان بافت های ناکارآمد به طور عمده از خدماتی نظیر پارک، ورزشگاه و معابر مناسب محروم هستند و درصورت بروز حوادث، روند امداد رسانی کند می شود، به همین جهت توانمندسازی این مناطق از تمامی جهات فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و آموزشی راه حل مناسبی است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است.
توانمندسازی رویکرد جدیدی برای کاهش فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و مجموعه اقداماتی را در بر می‌ گیرد که منجر به شکوفایی قابلیت‌ ها و خلاقیت ‌های فردی برای ارتقای وضعیت موجود به وضعیت بهتر شود.
در طرح های توانمندسازی، ارتقای زیرساخت‌ ها و خدمات شهری، حمایت از گروه های آسیب ‌پذیر اجتماعی (کودکان، زنان سرپرست خانوار، معلولان)، ارتقای وضعیت معیشت و اشتغال ‌زایی در کنار بهبود مسکن اجرا می شود.
هیات دولت در سال ۹۳، سند ملی بازآفرینی شهری را مصوب کرده و بدون شک بر اساس این سند، بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری وظیفه یک دستگاه نیست و این سند نیز برای همکاری بیشتر نهادهای دولتی و غیردولتی تنظیم شده است.