نایب رییس اتاق ایران در کمیته حمایت قضایی لرستان

نایب رییس اتاق ایران در کمیته حمایت قضایی لرستان:

راه‌حل افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و درآمدزایی است

نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که مهمان ویژه‌ی کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان بود، در جلسه‌ی این کمیته