حسین سلاح‌ورزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق لرستان تاکید کرد

حسین سلاح‌ورزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق لرستان تاکید کرد:

جز تشکیل کنسرسیوم بزرگ صادراتی، راه دیگری نداریم

حسین سلاح‌ورزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: برای برطرف نمودن بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه‌ی اقتصاد