مراسم اعطای بورس تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان نمونه برگزار شد

مراسم اعطای بورس تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان نمونه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان، مراسم اعطای بورس تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان مستعد و نمونه با همکاری جامعه نیکوکاری ابرار وابسته به اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.

 

<