نظریه تورم و عجایب عالم اقتصاد

  فرزاد فخری‌زاده؛ فعال حوزه بورس ‏:   از زمانی که به یاد دارم تا به امروز، مفهوم تورم برایم عجیب بود. هرقدر هم که موضوع را ‏برایم تشریح کنند، [...]