بر اساس اعلام اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکسان سازی درگاه سامانه شناسه کالا و سامانه جامع تجارت را اطلاع رسانی کرده است.