در پی شیوع و گسترش ویروس کرونا و ابهامات به وجود آمده برای برخی از کارفرمایان مبنی بر مسئولیت آنان در صورت ابتلا کارگران، عضو هییت رییسه کانون عالی کارفرمایی ایران، توضیحاتی را ارائه و‌ در خصوص این مباحث توضیحاتی ارائه دادند.

حسین سلاح‌ورزی با اشاره به ماده 85 قانون کار، گفت: کارفرمایان قطعا در محیط کار ، همانند سایر بخش های جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات لازم برای ضدعفونی کردن محیط را انجام می دهند و به همین خاطر از باب ضمان و تسبیب مسئولیتی در قبال ابتلا به کرونا عهده‌دار نخواهند بود .
همانطوریکه سازمان بهداشت جهانی هم این بیماری را به عنوان پاندمی و جهان شمول اعلام کرده ، هر انسانی و در هر مکانی در معرض ابتلا به این ویروس است و بنا به گفته مقامات کشورمان هم ، حتی تا ۸۰ درصد جمعیت ایران هم احتمال ابتلا به بیماری کویید ۱۹ دارند، لذا هراس افکنی و‌ طرح موضوع انحرافی که درصورت ابتلا کارکنان یا فوت احتمالی نیروی کار ، دیه آن به عهده کارفرما خواهد بود صحبتی
عوامانه و فاقد مبنای قانونی ‌حقوقی است.

این فعال کارفرمایی در ادامه تصریح کرد: چنان چه کارگران و کارکنان بنگاه ها در اثر ابتلا به ویروس کرونا، بیمار شده وبستری یا قرنطینه شوند، تکلیفی بابت پرداخت مزد آنان در دوران بیماری بر عهده کارفرما نخواهد بود ،بلکه به استناد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت غرامت دستمزد کارگر و‌کارکنان مبتلا به بیماری که قرنطینه ، بستری یا به دستور پزشک ملزم به استراحت اجباری یا استفاده از مرخصی استعلاجی باشند باشند ، خواهد بود.