نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: شاخص ها نشان می دهد طی ۱۰ سال گذشته، کشور نمره خوبی از نظر کیفیت تصمیم گیری اقتصادی ( حکمرانی اقتصادی) ندارد.

حسین سلاح ورزی روز چهارشنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان لرستان که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد افزود: موسسه پژوهشی بین المللی لگاتوم هفته گذشته شاخص رفاه کشورها را منتشر کرد که بر اساس آن جایگاه ایران از لحاظ این شاخص، ۱۱۹ است.

وی با اشاره به بررسی ۱۰ زیرشاخه در این راستا اظهار داشت: بر خلاف آنچه که به نظر می رسد، اما در گزارش این موسسه، رشد شاخص هایی همچون آموزش، بهداشت و درمان که با منابع مالی دولت سر و کار دارند، بهبود یافته است.

وی تصریح کرد: اما این گزارش عنوان کرده در ۱۰ سال گذشته کیفیت تصمیم گیری اقتصادی دولت بدترین نمره را داشته که البته مفهوم دولت در این خصوص، در حقوق اساسی و به معنای حاکمیت است و تنها قوه مجریه، مورد نظر نیست.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات عمده ما در کمبود منابع مالی نیست ادامه داد: بر اساس پژوهش های انجام شده، به ازای هریک نمره بهبود، نمره هر کشور در شاخص ادراک فساد، امکان رشد اقتصادی تا ۱.۷ و امکان افزایش صادرات تا سه درصد وجود دارد.

نایب رییس اتاق ایران، مقررات زدایی را از راهکارهای بهبود شاخص ادراک فساد برشمرد و تصریح کرد: باید با کاهش قوانین دست و پا گیر موجود در مسیر تولید و صادرات، به کاهش فساد کمک کرد.

سلاح ورزی گفت: مجلس، دولت، بخش خصوصی و تمامی قسمت های مرتبط با حاکمیت، به جای سیاست تسهیل در برابر تهدید، راهکار مقررات زدایی را در پیش بگیرند چراکه این امر یکی از مهمترین معضلات پیش روی فعالان اقتصادی است.

وی تاکید کرد: در شرایطی که با کمبود منابع مالی مواجه هستیم باید استراتژی در پیش گرفت که نقص مقررات دست و پاگیر در فضای کسب و کار برطرف شود.

در این مراسم از ۱۸ صادرکننده نمونه لرستان تجلیل شد.