حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در پنجمین نشست هیات نمیاندگان اتاق ایران، بر اساس گزارش جهانی مربوط به مقایسه کشورهای جهان در چارچوب 9 شاخص فرصت‌های کسب‌وکار، آموزش، بهداشت، امنیت، آزادی‌های فردی، کیفیت حاکمیت و مواردی از این دست، رتبه ایران را در بین سایر کشورهای جهان 119 اعلام کرد و گفت: این شاخص‌ها هر ساله بررسی و با هم مقایسه می‌شوند که بر این اساس رتبه ایران با نزول دو پله‌ای نسبت به سال گذشته به 119 رسیده است.

وی ادامه داد: طبق گزارش منتشر شده، ایران در شاخص بهداشت و آموزش، بهترین رتبه و در شاخص کیفیت محیط کسب‌وکار و حکمرانی، بدترین رتبه را به خود اختصاص داده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که ایران از نظر منابع مالی دچار مشکل نیست و آنچه وضعیت کشور را نامطلوب کرده، شیوه و کیفیت مدیریت است. بنابراین نمی‌توان شرایط تحریم را بهانه‌ای برای وضعیت نامناسب امروز کشور دانست.

نایب‌رئیس اتاق ایران یادآور شد: طبق توصیه این گزارش، کشورها باید از طریق تعامل بین دولت و جامعه مدنی، کیفیت شاخص‌های مورد بررسی را بهبود ببخشند. از طرفی باید اذعان داشت اتفاقات دو سال اخیر با توجه به همین شاخص‌ها و رتبه‌هایی که کسب کرده‌ایم به خوبی قابل تحلیل است. باید توجه داشت این شاخص می‌گوید که مرفه‌ترین کشورها آن‌هایی نیستند که تولید ناخالص داخلی بالایی دارند، بلکه کشورهایی هستند که شهروندانشان آزاد، شاد و سالم هستند. این همان چیزی است که احساس رضایت‌مندی، خوشبختی و سعادت را در فرد شکل می‌دهد. از سوی دیگر شاخص لگاتوم بر اساس ۹ شاخص فرعی تشکیل می‌شود که همگی در کنار هم میزان رفاه یک کشور را اندازه‌گیری می‌کنند. این شاخص‌های فرعی عبارت‌اند از اقتصاد، کارآفرینی و فرصت، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، آزادی فردی، آموزش، سلامت، امنیت و محیط زیست.