هفتاد و یکمین نشست کمیته ماده 12 به مشکلات مربوط به مالیات مستقیم پروژه‌های عمرانی مشارکتی حوزه صنعت احداث با عنوان دریافت مالیات از سود مورد انتظار سرمایه‌گذار شرکت‌های قانونی احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب سال 1366 و مشکلات مرتبط با دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از سرمایه‌گذاری و سود حاصل از آن در پروژه‌های عمرانی مشارکتی حوزه صنعت احداث اختصاص پیدا کرد.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اول اتاق ایران در تشریح این مسئله گفت: سرمایه‌گذاران حوزه احداث و مشارکت عمومی و خصوصی مشکلاتی در ارتباط با مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده دارند. آن‌ها بر این باورند که درآمد آنها از سرمایه‌گذاری که در حوزه عمرانی داشته‌اند، باید معاف از مالیات باشد. چراکه این معافیت در مورد درآمدهای دیگر شرکا از جمله مردم و بانک، رعایت می‌شود.

در ادامه سلاح ورزی به مشکل دیگر سرمایه‌گذاران در حوزه مالیات‌ها اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر 25 درصد مالیات مستقیم، 9 درصد مالیت بر ارزش‌افزوده هم دریافت می‌شود که هیچ گونه محفل قانونی ندارد. متأسفانه برداشت‌های نادرست از قانون، موجب شده این مالیات هم دریافت شود.

مقرر شد در این رابطه نیز بررسی‌های لازم صورت گیرد.

در ادامه این نشست مراتب اعتراض به ادامه دریافت هزینه جداگانه ارائه خدمات تفکیکی و افراز املاک موضوع ماده 150 قانون ثبت از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی اختصاص پیدا کرد. این موضوع در شصت و چهارمین نشست این کمیته نیز مطرح شده بود.