نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تروریستی خواندن سپاه از طرف آمریکا یک تصمیم سیاسی برای سوء استفاده از نتایج اقتصادی آن بوده که بی‌نتیجه مانده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ، 19 فروردین روز مردم ایران با این خبر آغاز شد: آمریکا، سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد؛ خبری که با واکنش شدید ایرانیان مواجه شد و هر کس حمایتش از سپاه را به گونه ای نمایان کرد؛ نمایندگان با پوشیدن لباس سپاهیان در مجلس و کاربران فضای مجازی با هشتگ من یک سپاهی ام در شبکه های اجتماعی به این خبر واکنش نشان دادند.
اگر هدف آمریکا دو دسته کردن مردم و تفرقه انداختن بین آن ها بود، نتیجه این شد که حتی منتقدان سیاست های دولت و نیروی نظامی هم اقدام آمریکا را محکوم کردند. چنانچه واعظی، رییس دفتر رئیس جمهوری هم گفت که این اقدام آمریکا نتیجه عکس داد و محبوبیت سپاه را افزایش داد.
«حسین سلاح ورزی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره این اتفاق گفت: همه می دانیم که عمده ترین فعالیت های سپاه به ویژه در سال های اخیر، مبارزه با تروریست بوده و تروریستی خواندن این نیروی نظامی از طرف آمریکا برای همه جای تعجب دارد.
وی هدف اصلی آمریکا را فشار بر اقتصاد ایران دانست و افزود: این کار یک تصمیم سیاسی برای سوء استفاده از نتایج اقتصادی آن بوده که تاکنون بی نتیجه مانده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: اگر هدف آمریکا فشار بر واحدهای اقتصادی بین المللی بوده که آن ها از مدت ها پیش تحریم هستند و فعالیت آن ها با محدودیت مواجه بوده است.
سلاح ورزی با اعتقاد به اینکه تصمیم آمریکا بیشتر تاثیر روانی دارد تا اقتصادی، تصریح کرد: پس از اعلام این خبر بازار ارز کمی ملتهب شد و عده ای آن را به اقدام آمریکا علیه سپاه مربوط دانستند، اما دیدیم که بعد از چند روز ثبات به بازار بازگشت و آب پاکی روی دست آن عده ریخت.