سایمون پنی کمیسیونر دولت انگلیس برای تجارت با خاورمیانه، افغانستان و پاکستان روز سه شنبه 14 اسفندماه مهمان حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران بود. در این دیدار، سفیر انگلیس در تهران و رایزن بازرگانی سفارت انگلیس نیز حضور داشتند.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

تصاویر : اتاق ایران