حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس سازمان ملی کارآفرینی  در نشست این سازمان با اشاره به وضعیت تحریمی حاکم بر اقتصاد تأکید کرد: شاخص‌های اقتصادی کشور این‌گونه نشان می‌دهد که طی سال آینده در حوزه‌های اقتصاد سنتی از جمله صنعت، معدن و کشاورزی، تحرکی را شاهد نخواهیم بود. در این شرایط تنها امید ما به کسب‌وکارهای نو است که قادرند تولید ارزش کرده و زمینه نسبی رشد را فراهم کنند.

وی ادامه داد: سازمان ملی نوآوری روی دو محور کلی تمرکز می‌کند؛ ابتدا برگزاری نشست‌های آموزشی و سپس بررسی راه‌های بهبود محیط کسب‌وکار برای واحدهای اقتصادی که نوپا بوده و به حمایت‌های بیشتری نیاز دارند. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع حرکت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، تأمین منابع مالی است که باید با معرفی شیوه‌های جدید در این زمینه، امکان تحرک این واحدها را فراهم کنیم.

بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران در محیط کسب‌وکار متغیر و پرنوسان، ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و در نتیجه واحدهای اقتصادی برای تأمین مالی با تنگنا روبه‌رو می‌شوند.

سلاح ورزی همچنین رتبه اعتباری ایران را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: رتبه اعتباری ایران در دهه 80 در بهترین وضعیت خود بود. در آن روزها رتبه ایران 4 از 7 بود. در شرایط تحریمی به رتبه 7 از 7 رسیدیم. البته با نهایی شدن برجام وضعیت کشور بهتر شد و رتبه 5 را کسب کردیم. متأسفانه این وضعیت پایدار نبود و به رتبه 6 رسیده و پیش‌بینی می‌شود روند نزولی ادامه پیدا کرده و به رتبه 7 برسیم.