نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: سونامی جریمه مالیاتی واحدهای تولیدی به دلیل مغایرت در صورت‌های مالی ارائه شده به بانک و امور مالیاتی در راه است.

 حسین سلاح ورزی صبح چهارشنبه در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به اینکه یک اتفاقی افتاد در دو سال گذشته، در ستاد تسهیل تصمیم گرفتند به واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه کاره کمک کنند و بانک ها را به طریقی متقاعد کنند که به آن ها تسهیلات بدهند، اظهار داشت: در نهایت این واحدها از طریق ستاد تسهیل به بانک معرفی می شدند.

وی یادآور شد: در ستاد تسهیل در نظر گرفتند دو سه موضوع را بانک ها صرف نظر کنند تا واحدهای تولیدی به راحتی بتوانند تسهیلات بگیرند، از جمله چک برگشتی، بدهی معوقه، زیان انباشته و …

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه بانک هم مساعدت می کرد اما در آخرین مرحله که این واحدها می خواستند طرح توجیهی بدهند بر اساس ضوابط بانک این ها باید صورت های مالی دو سال گذشته را می دادند، تصریح کرد: این در حالی بود که این واحدها در آن زمان تعطیل بوده اند و در واقع زیان ده محسوب می شده اند.

سلاح ورزی خاطرنشان کرد: در این مرحله بانک می گفت نمی توانم تسهیلات بدهم، متقاضیان تسهیلات نیز رفته اند صورت های مالی غیرواقعی و صوری به بانک ها داده اند تا بتوانند این مرحله را طی کنند.

وی با اشاره به اینکه این صورت مالی سود ده به امور مالیاتی رفته و از سوی دیگر واحدهای تولیدی صورت های مالی واقعی و زیان ده خود را به امور مالیاتی داده اند و نتیجه این مغایرت باعث جریمه واحدها شده است، گفت: سال آینده در این خصوص سونامی داریم، هر هفته باید بنشینیم و مسائل این حوزه را حل کنیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امور مالیاتی برای کسی که یک میلیارد وام گرفته است، دو میلیارد مالیات زده است، استدلال امور مالیاتی هم این است که فرد کتمان درآمد کرده و گزارش غیرواقع داده است، در نتیجه  جریمه های بزرگی برای آن ها می بیند که بیشتر از وامی است که گرفته اند.