حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در مراسم رونمایی از کتاب «اقتصاد برای سیاست‌گذاران؛ راهنمایی برای غیراقتصادی‌ها» با انتقاد از بی‌توجهی جامعه چه در سطح سیاست‌گذاران و چه مردم به مفاهمیم اقتصادی، گفت: بی‌اطلاعی و نبود درک درست از موضوعات اقتصادی، اثرات منفی بر نوع سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور داشته و از سویی باعث شده تا مردم نیز به دلیل آشنا نبودن با این مفاهیم خواسته‌ها و انتظارات نادرستی از برنامه‌ریزیان کشور داشته باشند.

بر اساس اظهارات ایشان حتی در ۵۰ سال اخیر گروهی از صاحبان بنگاه‌ها نیز به جای تلاش برای رقابتی کردن تولید و ارتقای بهره‌وری در پی استفاده بیشتر از فضای رانتی بودند که در این سال‌ها به دلیل نبود آشنایی لازم با موضوعات اقتصادی از سوی سیاست‌گذاران کشور ایجاد شده است.

نایب‌رئیس اتاق ایران، بی‌توجه بودن به اصول پایه‌ای اقتصاد در روند مذاکرات و چانه‌زنی‌ها را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: متاسفانه این موضوع در بین افراد سیاسی کشور هم وجود دارد و در عین حال گزارش‌هایی از جایگاه ایران از نظر شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با دیگر کشورها تهیه می‌شود که مبتنی بر واقعیت نیستند.

سلاح‌ورزی ادامه داد: کتاب «اقتصاد برای سیاست‌گذاران؛ راهنمایی برای غیراقتصادی‌ها» به دلیل نگارش روان و ساده‌ای که دارد در کنار چندین کتاب دیگر از سوی آقای خیرخواهان پیشنهاد شد و به همین دلیل ترجمه آنها را در دستورکار قرار دادیم. امروز که ترجمه این کتاب منتشر شده، توصیه می‌کنم که به همت معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران برای برخورد مناسب با تعارض منافع و پرهیز از تک‌بعدنگری، کتاب در اختیار کلیه تشکل‌ها و اتحادیه‌ها قرار گیرد. بدون شک توجه به آنچه در این کتاب‌ها آمده بسیار ضروری است.