نایب رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، رفع تحریم‌ها برای بازگشت ایران به زنجیره اقتصادی بین‌المللی را ضروری اما ناکافی دانست و حل مسئله fatf را یک مکمل اصلی برای این فرایند عنوان کرد.

حسین سلاح ورزی، در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، گفت: تجربه برجام نشان داد که بسیاری از شرکت‌های خارجی تمایل به مبادلات تجاری و اقتصادی با شرکت‌های ایرانی دارند بنابراین چگونگی استفاده از ظرفیت‌ سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در شرایط پست‌ترین باید موردتوجه قرار گیرد.

قائم‌مقام شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: رفع تحریم‌ها برای بازگشت ایران به زنجیره اقتصادی بین‌المللی اگرچه ضروری است اما کافی نیست و حل مسئله FATF یک مکمل اصلی برای این مسئله مهم است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

سلاح ورزی اظهار کرد: جایگاه کشورمان در رقابت‌پذیری و آزادی اقتصادی و فساد زیبنده نیست و باید با یک نهضت مقررات زدایی در راستای اصلاح شرایط از سوی قوای سه‌گانه اقدام شود.