رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: شناسایی موانع تولید در استان لرستان و تلاش برای برطرف کردن آن در سطح ملی ضروری می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان “حسین سلاحورزی” روز پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازرگانی اظهار داشت: برای تاکید بر شعار سال مبنی بر حمایت از تولید باید حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: خوشبختانه از چندین روش سعی شده که به موضوعات حمایت از تولید و رفع موانع پرداخته شود که در جلسات مختلف تحت عنوان ستاد تسهیل تصمیمات خوبی گرفته شده است.

سلاحورزی همچنین گفت: در اتاق بازرگانی لرستان سند میان مدت و بلندمدت برای حمایت از تولید و رفع موانع از سال گذشته تدوین و موانع مختلف شناسایی شده است و در سطح ملی با محوریت های مختلف موضوعات دسته بندی شده و تلاش برای ما مانع زدایی ها ادامه دارد.

نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: قرار بر این شد برخی از مجوز ها برای مانع زدایی ها حذف شود و متقاضی متعهد شود که دستورالعمل ها را رعایت کرده تا مشکلات در این راستا برای حمایت از تولید برطرف شود.