به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ کمیته ماده 12 ازاین‌پس با عنوان «کمیته حمایت از کسب‌وکار» فعالیت خواهد کرد. به گفته حسین سلاح ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12، هدف از این تغییر نام، معرفی بهتر اهداف و وظایف کمیته برای فعالان اقتصادی است.

بر اساس آخرین تصمیم اخذشده از سوی اعضای کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، این کمیته ازاین‌پس با عنوان «کمیته حمایت از کسب‌وکار» فعالیت خواهد کرد.

به گفته حسین سلاح ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 ، هدف از این تغییر نام، معرفی بهتر اهداف و وظایف کمیته برای فعالان اقتصادی است.

در رعایت احکام موضوع ماده ٧۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب 1389، دبیرخانه کمیته موضوع ماده یادشده از اواخر سال 1390 توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و آغاز به کارکرد. پس از آن در اردیبهشت 1396 به دلیل قرار گرفتن این موضوع در ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نام این کمیته به کمیته ماده 12 تغییر یافت. این بار نام این کمیته به محتوای مباحث مورد بحث در آن تغییر یافته است.

این دبیرخانه با نظرخواهی از تشکل‌ها و با طبقه‌بندی پاسخ استعلامات و موضوعات و بررسی و مطالعه آن‌ها ضمن بهره‌گیری از توان کارشناسی کارشناسان همکار با دبیرخانه، گزارش‌های لازم را در کارگروه‌های متشکل از نمایندگان اعضای کمیته مطرح و موارد مقتضی را در جلسات کمیته مطرح می‌کند.

علاوه بر نمایندگان بخش خصوصی،لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور،شاپور محمدی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،محمد حسین فروزان مهر معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه،محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه،لطف اله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،  نمایندگان قوای مجریه، قضاییه و مقننه در کمیته حمایت از کسب و کار هستند.