فراخوان انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 97

ثبت نام از طریق:  http://nemoonesh1.tpo.ir/

مهلت ثبت نام: از تاریخ 17 شهریور لغایت 19 مهر 97

 

متن فراخوان انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 97