به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ هیات وزیران با پیگیری و درخواست اتاق ایران در مراسم روز ملی صادرات مبنی بر اصلاح ماده (8) آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه موافقت کرد. بر این اساس ضرورت رشد 10 درصدی ارزش صادرات صادرکنندگان نمونه‌ای که سال قبل انتخاب شده بودند، اصلاح شد.

حدود 10 سال است که شرکت‌های بزرگ صادراتی برای امکان انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه در سال‌های متوالی، خواستار اصلاح ماده (8) آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه هستند. چراکه بر اساس ماده (8) ، صادرکننده‌ای که در یک سال به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده است اگر تمایل داشته باشد تا قبل از انقضای مدت کارت ویژه خود ( 3 سال) مجدد در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه ملی شرکت کند، باید ارزش صادرات خود را نسبت به سال انتخاب شده 10 درصد افزایش دهد.

بر اساس اظهارات تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان، تحقق این میزان افزایش در ارزش دلاری صادرات، با توجه به شرایط اقتصادی کشور از جمله تحریم های بین المللی، نوسانات شدید نرخ ارز و اقدام گمرک در اصلاح و واقعی کردن ارزش پایه محصولات صادراتی، امری دور از دسترس بوده و در عمل مانع مشارکت شرکت‌های بزرگ صادراتی در این رقابت طی سه سال متوالی می‌شود.

بنابراین سال‌هاست که متولیان دولتی برگزاری روز ملی صادرات به دنبال اعتراض‌هایی که نسبت به ماده 8 آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه وجود دارد، خواستار اصلاح این آیین‌نامه بوده اند و خوشبختانه پس از طرح و تشریح این مشکل در مراسم روز ملی صادرات امسال که به همت اتاق ایران و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، 22 دی‌ماه برگزار شد، موضوع در نشست اول بهمن هیات وزیران مطرح و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و این متن به تصویب رسید که”در تبصره ماده (8) آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه موضوع تصویب‌نامه شماره 4522/ت 22152 هـ مورخ 09/02/1380 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 94765/ت 48171 ک مورخ 14/05/1391 عبارت “و در موارد استثنائی به تشخیص کارگروه موضوع ماده (4) این آیین‌نامه مشروط به افزایش حداقل ده درصد (10%) وزن صادرات ” قبل از عبارت ” در مقایسه با سال انتخاب ” اضافه می‌شود”.