به آگاهی فعالین اقتصادی استان لرستان میرساند اخیراً برخی کشورها شرایط قرنطینه ای جدیدی را برای واردات محموله های گیاهی به کشور خود وضع کرده و برای برخی محصولات گیاهی درج عاری بودن کشور، منطقه، باغ و مزرعه محل تولید محموله گیاهی صادراتی از عوامل خسارت زای گیاهی مد نظر خود را در گواهی بهداشت گیاهی صادره الزامی نموده اند.

برای مثال اخیراً ترکیه عاری بودن منطقه تولید سیر صادراتی و اتحادیه اروپا عاری بودن کشور، منطقه یا باغ محل تولید مرکبات صادراتی  را از برخی عوامل خسارت زا ضروری کرده اند، از طرف دیگر با توجه به اینکه مطابق با قانون عهد نامه بین المللی حفظ نباتات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی و استاندارهای بین الملی  ذیل این قانون  گواهی بهداشتی گیاهی توسط سازمان ملی حفظ نباتات کشور صادر کننده و به منظور اطمینان دادن به کشور وارد کننده از حیث لحاظ نمودن شرایط و مقررات بهداشت گیاهی کشور وارد کننده صادر میشود، لذا لازم است بازرگانان محترم به منظور جلوگیری از اختلال درروند صادرات ضروری است نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نمایند:

  1. آخرین شرایط قرنطینه مربوط به محموله صادراتی مورد نظر را از کشور مقصد دریافت نماید
  2. در مورد صادرات محموله های گیاهی که در شرایط قرنطینه ای آنها عاری بودن منطقه یا محل تولید از عوامل خسارت زا ی گیاهی درج شده است از همان ابتدای فصل کشت باعات و مزارع مد نظر خود را انتخاب وبه مدیریت حفظ نباتات استان اعلام تا در طول دوره رشد مورد بازدید میدانی قرار گرفته و پس از اطمینان از عدم آلودگی محصولات تولیدی نسبت به صدرو گواهی بهداشت گیاهی مطابق با شرایط قرنطینه ای کشور مقصد اقدام گردد.