به گزارش روابط عمومی اتاق  ؛ رازانی دادستان خرم آباد در جلسته ستاد اجرای سیاست ها ی اقتصاد مقاومتی که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که با بانک‌ها داریم، این است که واحدهای تولیدی می‌گویند در صورت بروز مشکل و بدهی بانکی تا زمانی که محل اجرای طرح اقتصادی را داریم و کفاف مبلغ را می‌دهد، چرا بانک‌ها برای وصول مطالبه خود سراغ ضامن‌ها و دیگر وثایق می‌روند، اظهار داشت: قانونی تصویب شده است در این مورد که بدون رضایت مالک بانک‌ها نمی‌توانند وثایق خارج از طرح تولیدی را توقیف کنند.
وی یادآور شد: در قانون منطقی کردن نرخ سود بانک‌ها نیز آمده است که نمی‌شود وثایق خارج از طرح را هزینه کرد.

دادستان مرکز لرستان یادآور شد: هم اتاق بازرگانی هم سازمان صنعت و معدن دنبال این بودند که این قانون‌ها اجرایی شود اما هنوز در استان ما اجرایی نشده است.

🇮🇷 @otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان