عصر روز 22 اسفندماه نشست مشترک اقتصادی بازرگانان ایران و پاکستان با حضور حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در شهر کراچی برگزار شد.