جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی لرستان روز چهارشنبه یکم بهمن ماه 1399 در اتاق لرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ در این جلسه گزارش بایسته های راهبردی تدوین برنامه هفتم و عملکرد جامعه نیکوکاری ابرار ارائه ، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.