بر اساس اعلام اتاق ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل دریافت چهار درصد مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.