💢 بررسی و همفکری در مورد تاثیرگذاری برنامه های آتی کمیسیون

 

در این جلسه که با حضور محمد خاکی نایب ریس اتاق لرستان و اعضای کمیسیون عمران برگزار شد از فعالیت های کمیسیون در سنوات اخیر قدردانی به عمل آمد و اعضا برنامه های کاری خود را در دور جدید کمیسیون اعلام نمودند و همچنین احکام عضویت به اعضا اهدا شد .

#کمیسیون_عمران_خدمات_مهندسی