📆 سه شنبه 15 مهرماه 1399

💢 در این جلسه اعضای کمیسیون وکارشناسان صاحب نظر این حوزه با توجه به مصوبات جلسه قبلی کمیسیون طرح پژوهشی بمنظور نظارت بر استاندارهای مصالح و مقاومت سازه ساختمان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

 

#کمیسیون_عمران_خدمات_مهندسی

🇮🇷 @otaghkhd
#اتاق_بازرگانی_لرستان