⭕️ در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد ؛مشکلات و ارایه راهکارهای تامین نهاده های تولید دام و طیور در استان لرستان بررسی و در دستور کار قرار گرفت.

#کمیسیون_کشاورزی
#دبیرخانه_کمیسیونهای_تخصصی

🇮🇷 @otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان