به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ همایش “بررسی چگونگی ارتباط شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی با شرکت‌های خارجی در شرایط تحریم” روز چهارشنبه دوم آبان ماه با حضور حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق ایران و رییس اتاق لرستان ، احمد معصومی فر مدیرکل پایش روابط اقتصادی دوجانبه وزارت امور خارجه کشور و دیگر نمایندگان وزارت خارجه و اتاق ایران در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکاس : امین آزادبخت

روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان