به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان، سید موسی خادمی در نخستین آئین تجلیل از چهره های ماندگار استان که به همت اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد با اشاره به اقدام ارزشمند تجلیل از چهره های ماندگار، اظهار کرد:
جوامعی که انسان های موفق را تشویق و تقویت می کنند و به ارزش ها اهمیت می دهد و هویت شناخته شده و قوی دارد افراد موفق را پرورش می دهد.
وی ادامه داد: حرکت امروز و برگزاری این جلسه پاسخی به این سئوال است و جامعه ای که افراد بزرگ را تجلیل می کند خواهان پرورش این افراد است.

خادمی یادآور شد: پیام این جلسه به جوانان است که بدانند جامعه در حال آماده سازی برای رشد و پرورش این افراد است.

استاندار لرستان افزود: این شخصیت ها افرادی هستند که در دوران پربرکت خود منشا خدماتی ارزشمند بودند.
وی خاطر نشان کرد: باید محیط را به استانداردهای لازم برسانیم و فضا را برای رشد این افراد فراهم کنیم.
خادمی گفت: در لرستان باید به دنبال ایجاد محیطی سالم و فرهنگی برای پرورش بزرگان باشیم و محیطی باز، پر رقابت و آزادی کسب و کار و فعالیت اقتصادی داشته باشیم.