به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ایران اقدام به دپوی کانتینری و خدمات در شمالغرب ایران (شهرستان مراغه) نموده است ، اطلاعت بیشتر در تصویر زیر: