مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان گفت: کل اعتبارات مصوب در بخش آب و فاضلاب شهری این استان امسال حدود 610 میلیارد ریال است.

 حمید رضا کرم وند روز سه شنبه در جلسه طرح های تبصره 19ماده واحده قانون بودجه سال 97در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی لرستان بیان کرد: یک میلیون و 200 هزار نفر در قالب 25 شهر تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شهری استان است که از این مجموع جدود 50 درصد تحت پوشش فاضلاب می باشد.
وی اظهار داشت: تعداد انشعابات اب استان بیش از 400 هزار مورد و انشعابات فاضلاب استان 200 هزار مورد است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان گفت: خرم آباد و الیگودرز دارای تصفیه خانه آب و بروجرد،الیگودرز،خرم آباد و پلدختر دارای تصفیه خانه فاضلاب هستند.
کرم وند اظهار داشت: در حال حاضردر 9 شهر استان شبکه و تصفیه خانه فاضلاب در حال اجرا است و دارای موافقت نامه های ملی و استانی شده هستند.
وی افزود: در سال جاری اعتبار بخش فاضلاب از ردیف بودجه 133 میلیارد و 500 میلیون ریال است و در بخش آب و ردیف های دیگر480 میلیارد ریال اعتبار مصوب در موافقت نامه ها داریم.
کرم وند بیان کرد: کل اعتبارات مصوب در بخش آب و فاضلاب لرستان حدود 610 میلیارد ریال است و بیش از 70 موافقت نامه و ردیف متفرقه این رقم را تامین اعتبار می کنند.
وی اظهار داشت: شهرهای بالای 20 هزار نفر دارای تصفیه خانه دفاضلاب و پنج شهر نیز فاقد تصفیه خانه فاضلاب است.
کرم وند ادامه داد: سه طرح این شرکت در سال جاری دارای مصوبه تبصره 19 است.