اعظم روانشاد؛ جامعه شناس/مدرس دانشگاه :

 

در تعریف کارآفرینی آمده است که “سرمایه هرگز ایده را به حرکت در می آورد بلکه این ایده است که محرک سرمایه است و موفقیت در کسب و کار باید نوآورانه و خلاق که به همراه سرمایه منجر به ارائه محصول جدید در بازار می‌شود رقم می‌خورد که این را اصطلاحاً کارآفرینی می‌گویم.”

کارآفرینان با راه اندازی و اداره یک کسب و کار موفق به حالت های گوناگون نیاز دارند. توانایی در به کارگیری صحیح دانش کسب شده و استفاده از آن در اداره کسب و کار نمایانگر سطح مهارت‌های تخصصی کار آفرین است این مهارت ها در کسب و کارهای گوناگون متفاوت است و مسلم است که هر کسب و کاری به مهارت و دانش تخصصی خاصی نیاز دارد و مهارت‌های نیز وجود دارد که در تمامی کسب و کارها مورد نیاز و مشترک است که عبارتند از:

 

 1 – مهارتهای عمومی کسب و کار

 

_ انتخاب نوع کسب و کار:  توجه به محیط کسب و کار به لحاظ میزان سرمایه و تعداد شرکا میزان مسئولیت پذیری فرد یا افراد و قوانین و مقررات و غیره می باید نوع شرکت خدماتی تولیدی مشخص شود.

_ مهارت در انتخاب نام کسب و کار یعنی مهارت در انتخاب نامی گویا متناسب با فرهنگ ملی از ماهیت شغل و غیره که در برنامه‌های برندینگ مورد تاکید قرار می گیرد

_مهارت در انتخاب مکان کسب و کار و کسب و کار نیازمند دقت نظر بالایی و متغیرهای زیادی از جمله بازار کسب و کارهای مرتبط با رقبا مشتریان قوانین و غیره باید در انتخاب آن در نظر گرفته شود

_مهارت در کنترل و نظارت:به دست آوردن اطلاعات در مورد محیط و متغیرهای اثرگذار بر آن و اطلاع از وضعیت بر روند انجام کسب و کار کارآفرینی را در غلبه بر مسائل و مشکلات و رویدادهای احتمالی آماده می سازد

 

 ۲ – مهارت های مدیریتی

 

مهارت های مدیریتی در ۸ دسته طبقه بندی شده اند مدیریت فنی دو نقطه کارت در انجام فعالیت‌های تخصصی همچون تولید انبارداری خرید و فروش و توزیع نقطه مدیریت خطر پذیری دو نقطه توانایی و مهارت مقابله با پیشامدهای احتمالی و بازگشت به حالت تعادل در کسب و کار نقطه مدیریت بازاریابی دو نقطه توانایی و مهارت انجام تحقیقات بازار مشتریان رقبا مهارت در قیمت گذاری در انتخاب شیوه های مناسب تبلیغات تعیین روش مناسب برای فروش و گزینش کانال های توزیع مناسب نقطه مدیریت راهبردی :توانایی تدوین اجرا و ارزیابی برنامه‌های جامع برای رسیدن به اهداف بلند مدت در کسب و کار نقطه مدیریت مالی مهارت در تامین سرمایه استفاده از این سرمایه و تخصیص بودجه و همچنین مهارت در ثبت و رتبه بندی اطلاعات و رویدادهای مالی روزنامه و سالانه به منظور نشان دادن موقعیت مالی شرکت نقطه مدیریت روابط انسانی در دو و فقیر رفتار با کارکنان و چگونگی گزینش و به کارگیری آنها نقطه مدیریت زمان مدیریت استفاده بهینه از زمان برای اجرای برنامه و بودجه بندی زمان چه کسانی که در کشور ایجاد یک کسب و کار باشند یک سری مهارتهای کارآفرینی هستند و در یک بازار رقابتی کنونی عملکرد موفقی داشته باشند کارآفرینان باید دارای مهارت های اساسی باشد توانایی شروع توسعه انجام امور مالی و بازاریابی کسب و کارشان را داشته باشند و شامل ویژگی های شخصی مهارت‌های کسب و کار و صلاحیت های مدیریتی می باشد در واقع ممکن است اکنون همه این ویژگی‌ها را نداشته باشد ولی پنج مهارت پایه و اساسی وجود دارد که برای پیشبرد هدف دستکاری باید آنها را به دست آورد این پنج مهارت عبارتند از از یک مهارت های بازاریابی و فروش کاوش و بازاریابی مهارت بسیار مهم هستند که باید کارآفرینان در هنگامی که برنامه ریزی شروع کسب و کار را انجام می دهند بعد از باشد داشتن مهارت‌های ارتباطی شفاهی و نوشتاری برای کمک به فروش محصولات و خدمات شدید موثر و مفید خواهد بود دو دانش مالی لازم برای کارآفرینان توانایی سر و کار داشتن با پول است این مهارت شامل دانستن چگونگی بست سرمایه شروع و راه اندازی کسب و کاری که دارند کارآفرینان نیازمند شناخت بهتر این ساختار تعیین ارزش برای کسب و کار به منظور به دست آوردن بهترین روش برگشت برای محصولات و خدمات خود هستند مهارت های خود انگیزشی همه چیز درباره سرمایه گذاری در کسب و کار تا توسعه محصول شناخت چگونگی به دست آوردن مشتری و مانند اینها بر دوش کارآفرینان است که نیازمند این هستند که به اندازه کافی زیر باشند که بداند چه موقع باید جلو برود و چه موقع توقف کند کارآفرینان برای موفقیت در کسب و کارشان باید با یک هدف مطلوب واضح در زنشان یک خود آغازگر باشد چهار مهارت های مدیریت زمان کارآفرینان باید توانایی انجام وظایف چندگانه را داشته باشند در شروع کار و تا قبل از ظهر باید تمامی مکاتبات و ایمیل های تاپ کنند تلفن‌های مربوط به فروش را به بعد از ظهر موکول کند قبل از اتمام ساعت کار وظیفه دفترداری و حسابداری را انجام دهند پنج مهارت های اداری و مدیریتی بازاریابی و برنامه ریزی کسب و کار کارآفرین نیازمند دارا بودن مهارت های اداری هستند آنها نیاز دارند که اعلام وصول ها را بایگانی کنند آنها نیازمند انجام تمام کارها بر اساس ضوابط صدور صورتحساب پرینت فاکتورها جمع‌آوری پرداخت ها و مدیریت درآمدها هستند