📆 چهارشنبه 21 خردادماه 1399

💢 بررسی اولویت های کاری سال ۹۹

💢 در این جلسه اعضای کمیسیون وکارشناسان صاحب نظر این حوزه مصوبات جلسات کمیسیون در سال 98 را مورد بازبینی و اولویت های کاری سال ۹۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

#کمیسیون_عمران_خدمات_مهندسی

🇮🇷 @otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان