قابل توجه فعالان اقتصادی در لرستان ؛ بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، رایزن بازرگانی کشورمان در بغداد تغییر روند ثبت شرکت در آن کشور بر اساس نسبت 51 درصدی عراقی و 49 درصدی خارجی را اعلام کرده است.

همچنین انواع روش ثبت شرکت بر روی وب سایت رایزنی بازرگانی ایران در عراق (بغداد) به آدرس www.iraq.tpo.ir  قابل بهره برداری است.