⭕️ در این جلسه که روز سه شنبه 12 شهریورماه 98 با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد مسائل و مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان لرستان بررسی و در دستور کار قرار گرفت.

#کمیسیون_گردشگری_خدمات
#دبیرخانه_کمیسیونهای_تخصصی

🇮🇷 @otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.