به گزارش روابط عمومی ؛  علی کاملی در جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی لرستان ؛ با اشاره به اینکه لازمه توسعه لرستان، توسعه فرودگاه های استان است و در این راستا باید بسیار تلاش کنیم، افزود: در بحث هوانوردی عمومی در خصوص زیرساخت هم بحث فرودگاه و هم هواپیما را داریم؛ مرکز استان فرودگاه دارد و می تواند خدمات را ارائه دهد.

مدیر فرودگاه خرم آباد ادامه داد: با رایزنی هایی که با فرمانداران شهرستان های استان انجام دادیم از این کار استقبال کردند.

کاملی اضافه کرد: همه مجوزها و امکانات را فرودگاه انسان دارد تنها سرمایه گذار یک سری هواپیمای کوچک شخصی را خریداری می کند و لوگو آن به نام سرمایه گذار است. برای ارائه خدمات هزینه ای از سرمایه گذار نمی گیریم و خلبان را به آنها معرفی می کنیم.

مدیر فردگاه خرم آباد یادآور شد: با توسعه هوانوردی در استان، فرودگاه های ما رونق پیدا می کند.

وی گفت: توسعه هوانوردی در استان نیاز به سرمایه گذاری دارد که راهکارهای زیادی برای حمایت از آنها داریم.

کاملی افزود: لرستان استانی سبز است و گردشگری، آینده را برای آن رقم خواهد زد و بهتر است در این خصوص کار شود تا اینکه به دنبال صنایع بزرگ باشیم.

مدیر فرودگاه لرستان گفت: با هوانوردی عمومی می توان تورهای گردشگری را در استان راه اندازی کرد و این مهم کمک کننده به توسعه استان است.