به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ انجمن نظارت بر انتخابات دوره نهم اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور فهرست نهایی تایید صلاحیت شده داوطلبان انتخابات هیات نمایندگان لرستان را منتشر کرد.

انتخابات نهمین دوره هیات‌های نمایندگان اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان همزمان با سراسر کشور، از ساعت 8 الی 18 روز شنبه 11 اسفندماه 1397 در محل اتاق های شهرستان برگزار می‌شود.

 

 

فهرست نهایی داوطلبان نهمین دوره انتخابات اتاق‌ بازرگانی لرستان

ردیف – تصویر – گروه فعالیت – شماره کارت – نام – نام خانوادگی – نام پدر – کد داوطلبی

گروه_فعالیت: بازرگانی

 

1 بازرگانی 6129760035 کرم حیدری مرتضی 13
2 بازرگانی 10740022624 یداله خلیلی علی 14
3 بازرگانی 10861060850 کامران سهرابی سوری علی احمد 15
4 بازرگانی 10740077499 مسعود عبدی نورمحمد 16
5 بازرگانی 10740041090 ولی اله غلامی نجف آبادی حسین 17
6 بازرگانی 4218556180 محسن غیاثوند علی حسن 18
7 بازرگانی 4199624783 سام محمدی لطیف 21
8 بازرگانی 10740059717 محمدکاظم مرادی فرد علی رضا 23
9 بازرگانی 4198761507 سپهدار کوشکی حسن کریم 19
 

گروه_فعالیت: صنعت

 

10 صنعت 10861261211 ابراهیم اسفندیاری طهماس 41
11 صنعت 10861981690 اشرف السادات امیرموسوی سیداحمد 42
12 صنعت 10861880640 نبی رضائی سیف الدین 43
13 صنعت 10103200744 پیمان شاه اویسی حسین 45
14 صنعت 10861598848 آزاده شوشی زاده عبدالرحیم 46
15 صنعت 4072524565 مصطفی طبیب زاده عالی 47
16 صنعت 10740089822 زهرا طهماسبی نادری چگنی اسداله 48
17 صنعت 4072592609 کوروش میر ملک منصور 51
18 صنعت 10861299909 بیژن نجاریه رحیم 52
19 صنعت 4072335207 حامد کوشکی احمد 49
 

گروه_فعالیت: کشاورزی

 

20 کشاورزی 0070670528 آنوشکا حداداشرفی سیدحسین 81
21 کشاورزی 4072435589 کلثوم خورشیدوند نعمت اله 82
22 کشاورزی 4072332976 احسان دارائی غلامرضا 83
23 کشاورزی 4073311948 امین روزبهانی ابراهیم 84
24 کشاورزی   10861277659 مسعود گیل آبادی محمد 85
25 کشاورزی  4072767352 احسان ناصر مهدی 86
 

گروه_فعالیت: معدن

 

26 معدن 6129632797 محمد خاکی بگ میرزا 61
27 معدن  4859202317 حسین سلاح ورزی روح اله 62
28 معدن 4072387411 سارا قاسمی موسوی سیدروح الله 63