🔴 طرح پرداخت یارانه دستمزد به کارفرمایان

🔹 کارفرمایان با بکارگیری جویندگان کار واجد شرایط تا ۳۰ درصد مبلغ مصوب شورای عالی کار یارانه دریافت می‌کنند.

🔹 ثبت‌نام در استان‌های منتخب ازطریق سامانه pyd.mcls.gov.ir