به گزارش روبط عمومی اتاق لرستان ؛ متقاضیان به عضویت در اتاق‌های بازرگانی مشترک، بدون نیاز به مراجعه حضوری می‌توانند از طریق «سامانه عضویت در اتاق‌های مشترک و تشکل‌های اقتصادی ایران» مراحل ثبت‌نام خود را طی کنند.

محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی نامه ای به اتاق های سراسر کشور خبر داد که امکان ثبت‌نام غیرحضوری شرکت‌های داخل و خارج از کشور برای عضویت در اتاق‌های بازرگانی مشترک ایجاد شده‌است.

بر اساس این خبر، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به آدرس  http://escs.chambertrust.ir/Login.aspx  فرآیند عضویت در اتاق‌های مشترک (۳۵ اتاق مشترک بازرگانی) را بدون نیاز به مراجعه حضوری تکمیل کنند.